21.08.2011

Hobbyboss/IBG-Modellbau:

Neuheiten für alle Sparten
 
 

Neuheiten aus allen Sparten kommen von Hobbyboss:

German Boxer MRAV
Maßstab 1:35
Art.Nr. 82480
U.S. M3A1 White Scout Car late production
Maßstab 1:35
Art.Nr. 82425
BJ2022JC Yongshi SUV 0,5t
Maßstab 1:35
Art.Nr. 82466
F-84E Thunderjet
Maßstab 1:32
Art.Nr. 83207
Yak-38/38M Forger A
Maßstab 1:48
Art.Nr. 80362
F3H-2 Demon
Maßstab 1:48
Art.Nr. 80364
Me262 A-1a/U5
Maßstab 1:48
Art.Nr. 80373