06.03.2011

Revell:

Neuheiten Januar/Februar 2011
 
 
Neuheiten für alle Sparten sowie zahlreiche Ätzteil-Sätze für Revell-Modelle sind im Januar und Februar ausgeliefert worden:

 Sturmgeschütz IV
Maßstab 1:72
Art.Nr. 03182
 M2A2 Bradley
Maßstab 1:72
Art.Nr. 03185
 Deutsche Infantrie Afrikakorps WW II
Maßstab 1:72
Art.Nr. 02513
 Schottische Infantrie 8. Armee WW II
Maßstab 1:72
Art.Nr. 02512
 EC145 Polizei/Gendarmerie
Maßstab 1:72
Art.Nr. 04653
 F-104G Starfighter
"Tiger Meet"
Maßstab 1:48
Art.Nr. 04668
 Geschenkset
"100 Jahre Titanic"
Maßstab 1:400
Art.Nr. 05715
 U-Boot Typ XXI U-2540
& Interieur
Maßstab 1:144
Art.Nr. 05078
 Schlingmann LF 20/16
Maßstab 1:24
Art.Nr. 7404
 MINI Cooper
Maßstab 1:24
Art.Nr. 07166
 Ätzteile für B-17 - 04283
Maßstab 1:72
Art.Nr. 00709
 Ätzteile für Ar 196 - 04288
Maßstab 1:32
Art.Nr. 00710
 Ätzteile für DTM Mercedes - 07127/07128
Maßstab 1:24
Art.Nr. 00711
 Ätzteile für DTM-Audi - 07176/07177
Maßstab 1:24
Art.Nr. 00712
 Ätzteile für Wiesel 2 - 03089
Maßstab 1:35
Art.Nr. 00713
 Ätzteile für SPz Marder - 03092
Maßstab 1:35
Art.Nr. 00714

www.revell.de